2023లో తెలంగాణకు ప్రభుత్వ సెలవుల క్యాలెండర్ ఇదే.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సీఎస్…

తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2023 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సెలవుల వివరాలను విడుదల చేసింది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఆదివారం మరియు నెలలో రెండవ శనివారం మూసి ఉండనున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం…